آشنایی با طراحی ارزش پیشنهادی

۰ تومان
خرید و ثبت نام

کتاب طراحی ارزش پیشنهادی (Value Proposition Design)  توسط استروالدر و همکارانش نوشته شده است.

ما در این جلسه به معرفی کتاب برای دوستانی که در دوره کوچینگ فردی در گرایاد شرکت کرده‌اند، ارائه شده است و مبانی استفاده از آن در زمینه معماری و طراحی داخلی ارائه می‌گردد.
در ادامه در صورت نیاز می‌توانند در کارگاه طراحی ارزش پیشنهادی مختص معماران شرکت نمایند.

برای تهیه کتاب می‌توانند به سایت انتشارات آریانا قلم مراجعه نمایند.

مشخصات دوره

  • مدت زمان دوره: 1 جلسه ، 60 دقیقه.
  • مدرس دوره: مهیار جیحونی
  • پیش نیاز: در دوره کوچینگ فردی شرکت کرده‌اند.