کودک و معماری ـ گروه سنی الف و ب

۷۲۰,۰۰۰ تومان
خرید و ثبت نام

معماری از مشاهده، خلاقیت و ارتباط با پیرامون بوجود می‌آید. کودکان در این دوره با توجه به سن و توانایی‌تان از ارتباط با پیرامون و درک آن آغاز می‌کنیم. و با بازی‌های مختلف که مناسب سن کودکان‌تان باشد آنها را با مبانی معماری و فضا آشنا می‌کنیم. نکته حائز اهمیت این است که این بازی‌ها بسیار متنوع بوده و با توجه به شرایط کودک‌تان هماهنگ می‌شود.

مشخصات دوره

  • مدت زمان دوره:  6 جلسه،  45 دقیقه.
  • مدرس دوره: مهیار جیحونی
  • پیش نیاز: نصب نرم افزار zoom
  • محل برگزاری: سرای محله ازگل