آموزش آماده‌سازی قرارداد

۹۰۰,۰۰۰ تومان
خرید و ثبت نام

قراردادهای مرتبط با معمارها شامل: طراحی معماری، طراحی داخلی، اجرا، نظارت، مدیریت پبمان و ... می‌باشد در این دوره آشنایی با این موار پیدا مکنی و بسته به نیاز شما توضیحات تکمیلی و در نهایت مشاوره و یا کمک از طراح‌یار برای نوشتن قرارداد.

مشخصات دوره

  • مدت زمان دوره:  180دقیقه.
  • مدرس دوره: مهیار جیحونی
  • پیش نیاز: آشنایی با معماری و طراحی داخلی